Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir „Itališko skonio gurmanai“ UAB, kaip interneto svetainės www.italiskoskoniogurmanai.lt (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.
1.2 „Itališko skonio gurmanai“ UAB turi teisę koreguoti taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsakantiems šioje Parduotuvėje.
1.3 Prieš pateikdamas užsakymą, Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis.

2. Sąvokos:

2.1 italiskoskoniogurmanai.lt – tai elektroninė parduotuvė (e-parduotuvė), kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkė yra UAB „Itališko skonio gurmanai“,302845035, buveinės adresas Verkių 29 B, Vilnius, vykdydama savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal Taisykles.
2.2 Atsiėmimas parduotuvėje – tai suformuoto užsakymo atsiėmimas parduotuvėje, kuris yra nurodytas užsakyme ar interneto svetainės skiltyje „Prekių Pristatymas“.
2.3 Pardavėjas – UAB „Itališko skonio gurmanai“, juridinio asmens kodas 302845035, buveinės adresas Verkių 29 B, Vilnius.
2.4 Pirkėjas – asmuo, perkantis italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje. Pirkti e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Alkoholio prekės parduodamos tik asmenims, sulaukusiems teisės norminiais aktais nustatyto amžiaus, prekių perdavimo metu esantiems blaiviems. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje.
2.5 Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną vietovėse.

3. Sutartis

3.1 Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Mes išsiunčiame patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir pradėtas vykdyti. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys (pvz., alkoholinius gėrimus), sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai „Itališko skonio gurmanai“ (arba atstovas, kurjeris) prekių pristatymo metu įsitikina (susipažinęs su Pirkėjo (ar kito prekes Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentais), kad Pirkėjas (t. y. atitinkamą prekę užsakęs ir jos kainą sumokėjęs asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo) ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis pilnametis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes.

4. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

4.1 Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
4.2 Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
4.3 Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir pristatymo kaina. Parduotuvėje italiskoskoniogurmanai.lt piniginėms operacijoms atlikti naudojamos trečiųjų šalių informacinės sistemos.
4.4 Paskutiniame žingsnyje sugeneruojamas užsakymas, kurį patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog visi duomenys yra teisingi.
4.5 Susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina jose nurodytas sąlygas pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš sutinku su Taisyklėmis“.
4.6 Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, būtų atsiunčiamos jo nurodytu elektroniniu paštu.
4.7 Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir jis yra blaivus.
4.8 Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinktos atsiskaitymo priemonės apie įvykdytą pilną atsiskaitymą už prekes.
4.9 Parduotuvė, gavusi pranešimą, kad Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą, įsipareigoja užsakymą įvykdyti ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia prekių užsakymo patvirtinimą. Pradedamas užsakymo vykdymas.
4.10 Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
4.11 Mes pasiliekame teisę atšaukti užsakymą jei užsakymas nėra apmokėtas arba užsakytos prekės neturime pardavimo vietose, o pristatymo laikas Pirkėjui nėra tinkamas (šiuo atveju grąžinama pervesta pinigų suma).

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

5.1 Prekių kainos italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.
5.2 Jei užsakymo pateikimo metu produkto kaina e-parduotuvėje skiriasi nuo kainos „Itališko skonio gurmanų“ fizinėje parduotuvėje, taikoma italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvės kaina. Akcijos ir kitos rinkodaros kampanijos "Itališko skonio gurmanai" e-parduotuvėje ir „Itališko skonio gurmanų“ fizinėse parduotuvėse gali skirtis.
5.3 Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti italiskoskoniogurmanai.lt e-parduotuvėje mokėjimo metodų meniu (Skiltis – Atsiskaitymo būdai). Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo - priėmimo.

6. Prekių pristatymas Lietuvoje

6.1 Lietuvoje prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo pinigų gavimo.
6.2 Pasirinkęs Kurjerio pristatymo paslaugą, Klientas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą, gavėjo vardą, pavardę bei teisingą gavėjo telefono numerį. Pašto kurjeris prekes pristatys nurodytu adresu arba į artimiausią (pagal pristatymo adresą) paštomatą, prieš tai paskambinęs (pranešęs SMS žinute) gavėjui nurodytu telefono numeriu. Kurjerio paslaugos pristatymo kaina Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) – 3 Eur. Užsakymą viršijus 45 Eur, pristatymas nemokamas. Siuntas galime pristatyti į Latviją ir Estiją.

7. Prekių kokybės ir tinkamumo naudoti terminas

7.1. Visų italiskoskoniogurmanai.lt internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Mes atsakingi tik už tinkamą šios informacijos pateikimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
7.2. Mes neatsakome už tai, kad italiskoskoniogurmanai.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
7.3. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti galiojimo terminai.
7.4. Mes esame atsakingai už Mūsų internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti pardavėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokioms prekėms sunaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.5 Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su „Itališko skonio gurmanais“ iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Mus bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, „Itališko skonio gurmanams“ neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2020 10 07

NEMOKAMAS SIUNTIMAS

Nuo 50 eur Lietuvoje siunčiame nemokamai, išskyrus Kuršių Neriją

GREITAS PRISTATYMAS

Pristatome per 2 darbo dienas tiesiai į namus arba artimiausią paštomatą